“Be who you are and say what you feel because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.”

Pitanje za milijun dolara: Kako pronaći posao u Hrvatskoj?

Diplomirala sam na dvopredmetnom studiju, te upisala i završila dodatni studij. Nakon toga sam odradila stručno osposobljavanje i položila stručni ispit za kustosa. U međuvremenu sam pohađala školu stranih jezika da poboljšam znanje engleskog jezika, te tečaj za računalnog operatera da poboljšam znanje Excela. Školski sam odradila cjelokupno obrazovanje, prikupila sve diplome i potvrde te bila spremna pronaći posao u struci ili izvan nje. Otada su prošle pune dvije godine i još uvijek ništa od posla. Pročitaj više…

Stručno osposobljavanje za rad – za koga i za što?

Ovaj tekst je nastao na temelju vlastitog iskustva i iskustva bliskih kolega i prijatelja koji su u istoj ili srodnoj struci odradili stručno osposobljavanje. Činjenice i iskustva koja su iznijeta u tekstu ne odnose se na sve muzeje i galerije, već je riječ o pojedinačnim slučajevima. U tekstu nema imenovanja i prozivanja, jer je cilj članka ukazati na niz nepravilnosti koje je nužno ispraviti, te istaknuti prava i obveze kako poslodavca, tako i pripravnika, a sve kako bi sljedeće generacije koje će proći program stručnog osposobljavanja bile upoznate sa svojim pravima. Pročitaj više…

13.11.2013.

Vjerujem u sudbinu i da se sve događa s razlogom. Želim da svi moji počeci, na koje mogu utjecati, nose određenu simboliku. Izuzetno poštujem i volim osobe koje čine moju obitelj. Uvelike su utjecale na moje sretno djetinjstvo i razvoj osobnosti kakva sam danas. Uz moju majku, koju volim više od života, i mog brata koji je svesrdno preuzeo ulogu starijeg brata čuvajući me, družeći se sa mnom, potpisujući informativku i ispite iz matematike kada su ocjene bile porazne, veliku ulogu u mom životu odigrala je moja pokojna baka. Pročitaj više…