Pišković, Terezija Donja Stubica, Hrvatska, Tri gracije