Detalj, dio rada Moja bajka zvana Cetinje, 1,5 m x 3m, 2020.