Detalj, dio rada Moja bajka zvana Cetinje, 1,x5 m x 3m, akvarel, 2020,