Impressum

Nakladnik:
Sonja Švec Španjol
Sortina 53
HR-10020 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:
info@perceiveart.com

Perceiveart.com je nezavisni kulturni projekt, financiran isključivo sredstvima vlasnice, te ne ostvaruje nikakve prihode.