Radničko sveučilišta Moša Pijade – Radovan Nikšić i Ninoslav Kučan, 1961.(3)