Svebor Vidmar – Sljapkove pustolovine – 2016 – digitalna grafika na papiru – 24×37 cm