Leon Zakrajšek – Menora

22.05.-20.06.2014., Židovska vjerska zajednica Bet Israel

Još od vremena formiranja prvobitnih ljudskih zajednica javljaju se i religije nastale kao posljedica čovjekovog vjerovanja da je svijet stvoren neobjašnjivom nadnaravnom silom koja utječe na život ljudi. Pojam religije ni dan danas nema jedinstveno značenje, no kroz stoljeća profilirale su se različite vrste i sistemi religija – od primitivnih poput animizma i supernaturalizma do velikih svjetskih religija. Najstariju od tri velike svjetske monoteističke religije predstavlja judaizam, snažno povezan s idejom naroda. Judaizam kao religija i kao pripadnost jednom narodu čini nedjeljivu cjelinu, čime se bitno razlikuje od drugih monoteističkih religija. Kompleksnom i slojevitom simbolikom zajedništva na kojoj počiva židovstvo u svom novom ciklusu bavi se slovenski umjetnik Leon Zakrajšek. Zadržavajući smireni crtež on oblikuje glavne simbole judaizma – Davidovu zvijezdu i menoru. Glavni znak identiteta židovskog naroda, nastao spajanjem dva trokuta čime se formira heksagram, označava prožimanje i pomirenje dvije suprotne strane života: neba i zemlje. Snažna simbolika trajnosti, nepromjenjivosti i mudrosti sadržana je u svjetlu menore implicirajući svjetlost Tore. Menora preuzima ulogu snažnog grafičkog znaka, dok popratni simboli igraju funkciju dizajnerskih komponenti doprinoseći umjetničkoj slobodi u organizaciji simbola.

Cijeli ciklus definiran je kao eksperiment – eksperiment umjetnika koji ulazeći na nepoznati teritorij zadržava sebi svojstvene elemente izričaja, ali ih primjenjuje na nov način. Tako, primjerice, zadržava grafičku tehniku monotipije, no uvodi ručne intervencije na tisak. Miješanjem različitih grafičkih jezika on otvara novi svijet umjetničkih sloboda. Eksperiment ne ostaje samo na području tehnologije već ulazi i u polje simbolike upotrijebljenih znakova. Uz prepoznatljivu crnu i kobaltno plavu nijansu, Zakrajšek dodaje intervencije brončanom bojom. Koristeći boju svete kovine koja predstavlja simbol saveza između neba i zemlje, autor oblikuje simbole doma, zajedništva, te niz slova hebrejskog jezika. Uzimajući u obzir da svako hebrejsko slovo sadrži duboku simboliku koja se odnosi na zvuk i njegov položaj u riječi, on oblikuje slova bet i šin. Kombinirajući bet u snažnoj vertikalnoj kompoziciji s menorom, umjetnik naglašava važnost zajedništva prirode, čovjeka i duhovnosti. Svojevrstan odmak od strogih grafičkih simbola naglašene strukture i pravilnog rasporeda čine ‘suze’ nastale od dijelova izrezanih iz matrice menore. Korištenjem praznog prostora između krakova na matrici naglašava se njegova važnost koja je u likovnom mediju dubokog i visokog tiska značajna koliko i puni prostor. Okruživanjem menore suzama i maslinovim grančicama stvara se kontrast geometrije i prirodnih organskih oblika, ali se i dalje zadržava imperativ grafičkog jezika bez prelaska u slikovitost.

Ciklus inspiriran židovskom kulturom polje je novih promišljanja u kojem autor interpretira utjecaj prirode, filozofije i religije jednog prostora. Istražujući tradiciju hebrejskog jezika i židovskih simbola on izlazi iz okvira njihove klasične upotrebe i oblikuje ih na novi način. Na površini bijelog papira Zakrajšek propituje tradiciju, stavljajući znakove u kontekst grafički dizajniranog plakata istovremeno zadržavajući važnost i posebnost njihovog značenja. Vizualnom komunikacijom umjetnik prenosi ideju na razini simbola zadržavajući autonomiju rada i dajući primat grafičkom znaku. Takvom hrabrom odlukom Leon Zakrajšek iskustvo pretače u vječnost prizora na grafikama koje postaju odraz individualnog i svevremenog.

Snimka otvorenja izložbe