Svebor Vidmar – Boje Mediterana, digitalna grafika na papiru, 40x30cm, 2020.