Svebor Vidmar – Zvuci livade – digitalna grafika na papiru, 30x40cm, 2020.