Ključna riječ: meandar

Julije Knifer – Bez kompromisa

20.9.- 6.12.2014., Muzej suvremene umjetnosti

Dugo očekivana retrospektivna izložba Julija Knifera postavljena u Muzeju suvremene umjetnosti omogućila je javnosti uvid u djela koja dosad nisu bila izlagana u Hrvatskoj. Riječ je o ranim radovima koji su prethodili meandrima, crtežima-skicama za slike i murale, dokumentarnim fotografijama, nizu malih kolaža te posebno zanimljivim Kniferovim dnevničkim zapisima.Continue reading →