Ključna riječ: Daria Lisenko

Daria Lisenko – Jedan pogled kroz kemijsku olovku

5.10.-20.10.2015., Galerija osmijeha

Crtež kao produkt uma reproduciran rukom ukrajinske umjetnice Darie Lisenko uvodi nas u propitivanje čovjekove biti i postojanja. Više od trideset radova različite tematike objedinjuje likovni komentar svijeta u kojem živimo. Koristeći humor, ironiju, provokaciju, ali i fantaziju i idilu, umjetnica svojim crtežima komunicira vlastita promišljanja nastojeći potaknuti promatrača na razmišljanje o tome tko je on zapravo i u kakvom društvu živi.

Continue reading →