Ključna riječ: Patricija Purgar

Patricija Purgar – Skriveni format

5.04.-19.04.2016., Galerija Laval Nugent

 

Bljesak, titraj, impuls… Život je sastavljen od trenutaka –  fragmenata života. Naša sjećanja su selektivna, čine ih bljeskovi koje pamtimo po emociji, mirisu, zvuku… Skup fizičkih i psihičkih doživljaja koje smo podsvjesno profilirali kao relevantne, ključne i presudne zaslužni su za ono kakvi smo danas. Život satkan od trenutaka čini relevantnu i smislenu cjelinu, no što se događa kada uzmemo samo jedno sjećanje, samo jedan njegov dio?

Continue reading →