Ključna riječ: srebro

Julijana Rodić Ozimec – Od prirode ka uresu

13.08.-06.09.2016., Prirodoslovni muzej Metković

 

Esencijalne kvalitete prirode vječna su inspiracija umjetnicima, koja ih poput magneta stalno vraća na samo izvorište života. Inspirirana bogatstvom prirode oblikovateljica umjetničkog nakita i zlatarica Julijana Rodić Ozimec stvara novi ciklus baziran na prirodnim ljepotama neretvanskog kraja. Prostor ispunjen reliktima povijesti i ostacima materijalne kulture još od prapovijesnih vremena karakterizira jedinstveni ekosustav. Spoj rijeke, mora i krša rezultirao je velikom raznolikošću staništa gdje su mnoge vrste iz biljnog i životinjskog svijeta pronašle svoje utočište. Iako se područje uz Neretvu tijekom stoljeća poprilično promijenilo, dolina je sa svojim tekućicama i stajaćicama, obalama rijeke i obalama mora, šumama johe i vrba, te gustom močvarnom vegetacijom i šljunkovitim obalama ostala riznica prirodnog blaga. Neretva kao najveća i najdulja rijeka istočnog jadranskog sliva bila je polazišna točka Julijani Rodić Ozimec prilikom transformacije prirodnih datosti na području umjetničkog nakita.

Continue reading →