Natalija Borčić i Ivona Jurić – izložba u HDLU

15.10.-20.10.2013., HDLU

Natalija Borčić – Dodir / Ivona Jurić – Crtež i slika

Izložba dviju mladih talentiranih umjetnica Ivone Jurić i Natalije Borčić zanimljiv je usporedni prikaz različitih pristupa, osjećanja i izričaja u stvaranju djela naglašeno intimističkog karaktera.

Natalija Borčić temu dodira obrađuje fokusirajući se na samo područje dodira ljudskih tijela prikazujući dotični detalj na uljima velikog formata. Na samoj granici apstrakcije, slike postaju estetska činjenica privlačeći pažnju toplim inkarnatom tijela oblikovanim isključivo tonalitetom svjetlosti i sjene.

Mjesto dodira područje je iskaza najviše intime i ono biva naglašeno izoštrenošću prikaza, dok se ljudsko tijelo gdje ono ostaje samo, postepeno stapa s pozadinom slike. Dopuštajući boji da curi niz platno umjetnica dodatno naglašava tjelesnost prikazanog motiva. Različite vrste dodira poput hladnih i toplih, nježnih i grubih, brzih i sporih izražavaju razne vrste ljubavi iskazujući pritom tjelesni ekvivalent ljudske komunikacije.  Naglašeni erotizam prikaza nije sveden isključivo na tjelesnu ljubav, već iskazuje visoki stupanj intimnosti između dva ljudska bića. Naglašavajući samo mjesto dodira linijom, ona postaje mjesto spajanja i razdvajanja dvaju tijela.

Da je riječ o ljubavnim dodirima vidljivo je iz kompozicije djela gdje je veća površina golog ljudskog tijela priljubljena ili u doticaju s drugim tijelom. Što je osoba emotivno otvorenija prema drugoj osobi to su granice razdaljina između njih manje, a s porastom povjerenja drugoj osobi dopuštamo veću prisnost u komunikaciji i tjelesnom dodiru s nama. Intimnost zagrljaja i dodira ostavlja minimalno prostora između tijela što govori o snažnoj emocionalnoj i tjelesnoj povezanosti.

Natalija Borčić je ovom izložbom pokazala zrelost i vještinu u prikazu najintimnije veze između dva ljudska bića koja se očituje kroz senzibilnost i suptilnost prilikom prikaza čovjeka u potpunoj emocionalnoj otvorenosti prema drugome biću.

Dok Natalija Borčić interpretira temu dodira kroz prikaz čovjeka kao osjećajno, misaono i duhovno biće, Ivona Jurić se bavi pitanjem preklapanja dviju stvarnosti. Propitivanje stvarnosti odnosno granice između naše osnovne ideje i konačnog stava na koji je utjecala percepcija, mišljenje i stavovi okoline koja nas okružuje izraženo je u crtežima i slikama osobne prirode. Rezultat je nastanak slojevitih radova u kojima se problematika definiranja stvarnosti reflektira na preispitivanje puta od ishodišta (crteža) do krajnjeg rezultata (slike) i činjenice da je sadržaj slika povezan s njihovim nastajanjem odnosno procesom slikanja.

Za razliku od dodira Natalije Borčić u dominantnim toplim tonovima gotovo zlatnog inkarnata, radove Ivone Jurčić karakterizira potpuni akromatizam ili snažna dominacija hladnih plavičastih tonova u prikazu intimnih tema. Djela U šumi i Autobus srpanj 2013. karakterizira naglašena struktura i čista figuralnost prikaza, dok su intimna djela poput Isprepletenih zagrljaja i Slomljenih zagrljaja na samoj granici apstrakcije sa snažnim centrifugalnim kretanjem koje dodatno pojačava snažan crtež. Upravo u tim djelima najbolje se očituje titrav rukopis mlade slikarice gdje iscrtanost strukture stvara pulsirajući crtež u radovima.

Jak podslik prisutan je u djelima najveće intimnosti U sobi i Tamo gdje si noćas spavala. Mekoća cvjetičaste posteljine intenzivnog tona čiste plave boje gdje bjelina svjetlosti pridonosi gracilnosti kompozicije naglašava privatnost intimnog prostora. Izraženom tišinom autorica prenosi svoj doživljaj odabranog motiva dočaravajući lirično, pomalo sjetno, raspoloženje.

Ovaj kompleksni misaoni proces govori o snažnoj intuitivnosti umjetnice koja pomno promatra svijet oko sebe primajući vanjske uplive i osluškujući nastanak djela pročišćujući pritom svoj izraz od nepotrebnih silnica u cilju stvaranja slojevitog likovnog izraza jednog intimnog zapisa neizgovorenih riječi.

Kvalitetna izložba dviju mladih i talentiranih umjetnica zanimljiv je spoj različitih slikarskih rukopisa i senzibiliteta koji zapravo savršeno funkcioniraju u zajedničkom prostoru nudeći pritom ravnotežu hladnog i toplog tonaliteta, slikarskog i crtačkog umijeća oblikovanja, manjih i većih formata sjedinjenih u intimnom karakteru sadržaja.

GALERIJA