Andrea Cihlar – Sinkroniciteti

2.11.-27.11.2022., Galerija Prica, Samobor

 

Čovjek nije ništa drugo nego svoj projekt, on egzistira samo ukoliko se ozbiljuje, on, dakle, nije ništa drugo nego sveukupnost svojih čina, ništa drugo nego vlastiti život.

Carl Gustav Jung

 

 

Tko smo, zašto smo i kako smo dospjeli ovdje gdje jesmo? Pitanja o bitku, svrsi i smislu života zaokupljaju um čovjeka doslovce od samih početaka našeg bivstva. Racionalno razmišljanje nalaže linearnost vremena i kauzalnost pojava, no je li uvijek sve logički utemeljeno i racionalno objašnjivo? Što kada se neke slučajnosti ne mogu obrazložiti?

 

Pojam sinkroniciteta koji je Carl Gustav Jung opisao kao „vremenski podudarne pojave uzročnih događaja“, a kojim je nastojao objasniti „istovremenost dvaju smisaono akauzalno povezanih događaja odnosno istovremenost gdje koincidira izvjesno psihičko stanje s jednim ili više vanjskih događaja koji se javljaju kao misaone paralele prema trenutnom subjektivnom stanju“ bliža je istočnjačkim kulturama, ali možda zato dodatno intrigira i potiče na istraživanje ne samo znanstvenike već i umjetnike. Upravo je područje sinkroniciteta sadržajna fokus točka novog ciklusa radova akademske umjetnice Andree Cihlar.

 

Unutar vlastitog istraživanja pojma sinkroniciteta Andrea Cihlar polazi od filozofije egzistencijalizma koja navodi kako je svaki pojedinac jedinstven i potpuno nezamjenjiv. Nastavno na misao, sâma autorica kaže: „svatko od nas prolazi kroz različite, slične ili pak iste životne situacije, koje su nam se dogodile prije ili kasnije, no koje potpuno različito prihvaćamo i rješavamo. Sve te situacije, bile one dobre ili loše, ostave trag i oblikuju nas u jedinstvene i različite osobe.“

 

Istraživanje Andree Cihlar odvija se u području različitih umjetničkih procesa. Kolokvijalno nazvane „značajne slučajnosti“ umjetnica interpretira kroz seriju metalnih skulptura koje naziva “osobe” te niz crteža nastalih u tehnici laviranog tuša. Kao što sâm naziv trodimenzionalnih objekata kaže, svaki rad predstavlja osobu. Naglašena različitost skulptura ukazuje na jedinstvenost svakog pojedinca. Varijacije su nebrojene i izražene u svim aspektima rada – od korištenih materijala, preko ostvarenih oblika pa do interpretiranih položaja kao simbola različitih stanja pojedinca. Stiliziranost skulptura ostvarena je ispreplitanjem i prirodnim spajanjem ranije korištenih dijelova starih metalnih predmeta u funkciji podloge/postamenta te posve novooblikovanih sastavnih segmenata. Kao osnovna gradivna sredstva Andrea Cihlar koristi mjed, željezo, bakar i aluminij. Njima oblikuje jedinstvene osobe različitih karaktera. Oblici variraju od krajnje stiliziranih, preko ekspresivnih pa sve do gotovo apstraktnih izvedbi. Svaka “osoba” priča iznimno slojevitu priču koju čitamo kroz različite vrste podnožja skulptura, ali i forme koje se otvaraju prema svijetu, zatvaraju u sebe ili spokojno sjede i meditiraju distancirane i izolirane od okoline te posvećene svom unutarnjem bivanju. Prepune karaktera i ingeniozno izvedene, skulpture suptilno privlače pažnju promatrača te vjerno prenose utjelovljenu emociju koja je rezultat različitih životnih situacija i odluka.

 

Jedinstvene metalne skulpture čine polazišnu točku za razradu pojma sinkroniciteta dok svjetlost postaje osnovna nematerijalna poveznica između trodimenzionalnih objekata i crteža u tehnici laviranog tuša. Andrea Cihlar približava, udaljava i različito okreće figure ispred izvora svjetlosti pri čemu nastaju sjene čije obrise autorica bilježi u formi linija na površini papira. Pritom metalni objekti postaju sredstvo za analizu različitih mogućnosti. Iako skulpture osoba nisu doslovno prenesene, već transformirane u kompleksnu mrežu različitih mogućnosti one ipak zadržavaju svoj iskonski karakter. No, linijska shema je tek međufaza između skulptura i crteža. Preko osvjetljene staklene površine Andrea Cihlar dobivena polja ispunjava jednoličnim tonom laviranog tuša. Forme koje su sukus svih mogućnosti vanjskih događaja tako bivaju zabilježene unutar jednog crteža. I dok skulptura simbolizira ono čvrsto, jasno, materijalno, vidljivo i opipljivo, crtež predstavlja ono duhovno, umno i nematerijalno. Obrisne linije su jasne, vidljive i definiraju unutarnju strukturu, ali pritom je zadržan neprikosnoveni karakter tuša –  on se pretače i povezuje plohe nastale između linija te stvara vlastite mrlje koje dodatno obogaćuju unutrašnjost pojedine plohe. Kod svake skulpture tj. trodimenzionalnog objekta podjednako je važan prostor kojeg zauzima skulptura, ali i prazan prostor koji ju okružuje, ulazi ili prolazi kroz nju. Prostor igra jednako važnu ulogu i u mediju crteža. Iako većinu površine papira zauzimaju linije i plohe ispunjene sivilom tuša, ističe se i snažna prisutnost praznih ploha. Bjelina površine papira podjednako je glasna i relevantna te predstavlja integralni dio crteža. Prilikom provedenog umjetničkog istraživanja koje se odvijalo u više etapa neminovno je došlo do podudarnosti u formama. Mogli bismo reći kako je ostvarena kompozicija likovnih djela zapravo metaforički likovni prikaz Jungovog opisa sinkroniciteta.

 

Andrea Cihlar istražuje različita filozofska načela i postulate o smislu čovjekovog postojanja kroz svoj primarni medij izričaja – likovnu umjetnost. Valja istaknuti kako se umjetnica ne zadržava u jednom mediju, već djeluje u različitim područjima kao što su crtež, slikarstvo, skulptura i povremeno poezija. Interpretacijom tema koje je najviše intrigiraju ona izlazi iz vlastite zone komfora te kroz istraživanje i eksperiment oblikuje nove i neočekivane cikluse kojima nastoji potaknuti promatrača da još dublje pronikne u sfere naše egzistencije.

 

 

Fotografije s otvorenja (dio fotografija - autor Marko Polonio):