“Art is not what you see, but what you make others see.”

Particija Purgar – predgovor za izložbu “Nova zona”

Patricija Purgar “Nova zona”
22.04.-03.05.2013., Predvorje samoborskog kina

Odnos prirode i čovjeka jedan je od najkompleksnijih odnosa koji se kontinuirano mijenjao kroz povijest. Suvremenim načinom života čovjek stavlja sebe u samo središte. Posljedica takvog odnosa prema prirodi brojne su prirodne katastrofe, koje ukazuju na činjenicu da takav tempo iscrpljivanja prirode neće moći još dugo trajati.Continue reading →

Janko Ivčić – predgovor za izložbu “Oltar”

Janko Ivčić – izložba “Oltar”
11.-17.03.2013., Galerija Greta

Interpretacija religiozne tematike slikarskom metodom obrade motiva igračaka iz djetinjstva vjerojatno najbolje opisuje trenutni izričaj mladog umjetnika Janka Ivčića. Kao slikar koji reagira na materiju, stvarajući mrtve prirode, Ivčić postupno profilira motiv igračaka razvijajući tako vlastitu ekspresiju i imaginaciju.Continue reading →