“Art is not what you see, but what you make others see.”

Sandra Radić Parać – Modri Eter

19.-30.08.2014., Muzej grada Trogira

Veliko plavetnilo snovitih kompozicija spaja i razdvaja svijet neba i mora u djelima umjetnice Sandre Radić Parać. Istražujući proces prelaska iz realnog u imaginarno, svjesnog u podsvjesno, umjetnica stvara poseban svijet koji posjeduje svako ljudsko biće – imaginarij ljudske duše. U prirodi je svakog čovjeka potreba za ekspanzijom. Istraživanjem svjesnosti dolazimo do direktne spoznaje, te tako širimo svoju percepciju. Putovanje kao iskustvo drugačijeg i nepredvidivog omogućuje nam doticaj s nepoznatim. To putovanje ne mora biti fizički odmak od svakodnevnice, moguće je i duhovno putovanje kao neposredno iskustvo drugačijeg. Odlazak na drugu stranu – stranu nesvjesnog, mašte, snova i ideala potiče na istraživanje i spoznaju, te u konačnici oplemenjuje ljudsku dušu. Upravo u taj svijet vode nas djela Sandre Radić Parać.Continue reading →

Sinergija različitosti – Bit ljudske opstojnosti

26.06.-10.07.2014., Galerija osmijeha

Pitanje bitka, prolaznosti života, suštine čovjeka i njegovih odnosa spram prirode i drugih pojedinaca glavna je preokupacija umjetnika od samih početaka. Skupna izložba osmero mladih akademskih umjetnika primjer je različitosti kreativnih izražajnih mogućnosti prilikom interpretacija trenutnih umjetničkih preokupacija. Grgur Akrap, Natalija Borčić, Patricia Cunjak, Željka Cupek, Maja Pezelj, Ana Ratković, Andrijana Šunić i Igor Taritaš predstavili su se radovima koji kroz različite medije iskazuju složenost različitih stvaralačkih vizija.Continue reading →

Leon Zakrajšek – Menora

22.05.-20.06.2014., Židovska vjerska zajednica Bet Israel

Još od vremena formiranja prvobitnih ljudskih zajednica javljaju se i religije nastale kao posljedica čovjekovog vjerovanja da je svijet stvoren neobjašnjivom nadnaravnom silom koja utječe na život ljudi. Pojam religije ni dan danas nema jedinstveno značenje, no kroz stoljeća profilirale su se različite vrste i sistemi religija – od primitivnih poput animizma i supernaturalizma do velikih svjetskih religija. Najstariju od tri velike svjetske monoteističke religije predstavlja judaizam, snažno povezan s idejom naroda. Judaizam kao religija i kao pripadnost jednom narodu čini nedjeljivu cjelinu, čime se bitno razlikuje od drugih monoteističkih religija. Kompleksnom i slojevitom simbolikom zajedništva na kojoj počiva židovstvo u svom novom ciklusu bavi se slovenski umjetnik Leon Zakrajšek.Continue reading →

Dubravko Kastrapeli – Dundo Maroje & Don Quijote

26.03.-16.04.2014., Knjižara Matice hrvatske

Pronalazeći inspiraciju u poznatim književnim djelima, akademski slikar Dubravko Kastrapeli uvodi nas u svijet renesansnog komediografa Marina Držića i Cervantesova sanjarskog viteza Don Quijotea. Bogatim ilustracijama u tehnici suhog pastela na papiru autor stvara kolorističke likove naglašenih pokreta i prepoznatljivih tjelesnih karakteristika, a upotrebom živih boja gradi kompleksnost i životnost likova ističući pritom karakteristična Držićeva proturječja, poput sukoba siromaštva i bogatstva, mladosti i starosti, ili suprotnosti ljudskih karaktera ljudi nazbilj i ljudi nahvao. Continue reading →

Duje&Luka

21.02.-07.03.2014., Knjižara Matice hrvatske

Gospodarska kriza, recesija, visoka stopa nezaposlenosti, niske plaće, stalno rastući troškovi – samo su neki od ključnih faktora koji definiraju realnost života u Hrvatskoj. Spoj svega navedenog rezultira osjećajem ogorčenosti i bezizlaznosti kod svekolikog pučanstva. U moru reakcija, najpoticajnije i najkreativnije dolaze od umjetnika i njihovog viđenja stvarnosti. Inspirirani događajima iz svakodnevnog života Duje Medić i Luka Hrgović realizirali su video radove fokusirane na problem javnog prijevoza u Zagrebu i nemogućnost zapošljavanja u Hrvatskoj.Continue reading →

Particija Purgar – predgovor za izložbu “Nova zona”

Patricija Purgar “Nova zona”
22.04.-03.05.2013., Predvorje samoborskog kina

Odnos prirode i čovjeka jedan je od najkompleksnijih odnosa koji se kontinuirano mijenjao kroz povijest. Suvremenim načinom života čovjek stavlja sebe u samo središte. Posljedica takvog odnosa prema prirodi brojne su prirodne katastrofe, koje ukazuju na činjenicu da takav tempo iscrpljivanja prirode neće moći još dugo trajati.Continue reading →

Janko Ivčić – predgovor za izložbu “Oltar”

Janko Ivčić – izložba “Oltar”
11.-17.03.2013., Galerija Greta

Interpretacija religiozne tematike slikarskom metodom obrade motiva igračaka iz djetinjstva vjerojatno najbolje opisuje trenutni izričaj mladog umjetnika Janka Ivčića. Kao slikar koji reagira na materiju, stvarajući mrtve prirode, Ivčić postupno profilira motiv igračaka razvijajući tako vlastitu ekspresiju i imaginaciju.Continue reading →