Maja Cipek – Mentalni vrtovi

12.10.-26.10.2023., Galerija ZILIK, Karlovac

 

Maja Cipek u novom ciklusu slika “Mentalni vrtovi” napušta područje figuracije kojem je primarno bila posvećena kroz niz narudžbi, ilustracija i rad s djecom te zalazi u apstrakciju jer joj ona omogućava potpunu slobodu u kontekstu posvete vlastitim idejama i razmišljanjima te fokusiranju na samu sebe. Nešto što se na prvi pogled doima tako jednostavno, predstavlja jedan od najvećih izazova u današnjem svijetu kada jurimo i žurimo i stalno bivamo opterećeni ispunjavanjem tuđih želja, očekivanja i potreba, pri čemu često zaboravljamo na sebe. Pronalazeći najveći mir i slobodu u prostoru vrta, prvenstveno kroz neposredni kontakt sa zemljom, florom i faunom, Maja Cipek oblikuje imaginarne vrtove koji u konačnici direktno odražavaju njezine misli, stanja, preokupacije i osjećaje. Boravak u prirodnom i sigurnom okruženju otpušta kočnice i omogućuje protok energije koju autorica tijekom stvaralačkog procesa unosi u rad. I dok su raniji angažmani Maje Cipek uključivali istraživanje određene materije, u novom ciklusu njezina vlastita unutarnja previranja postaju fokus istraživanja.

 

Ciklus slika “Mentalni vrtovi” podijeljen je u nekoliko tematskih cjelina koje variraju ovisno o aktivnostima i preokupacijama koje su u trenutku nastajanja pojedinog djela bile aktualne u životu umjetnice. Upravo svjesnim izostankom razdvajanja bitnog od nebitnog, recentni ciklus daje najvjerodostojniji odraz unutarnjeg svijeta umjetnice jer sve ono što nas svakodnevno okupira čini sukus nas samih. Područje apstrakcije omogućuje umjetnici potpunu slobodu kroz eksperimentiranje s velikim obojanim plohama pri čemu trag postaje djelo, a primat pred sadržajem preuzima meditativnost izvedbe. Proučavajući područje neurografije[1], Maja Cipek svako novo djelo započinje zamišljanjem određene teme, riječi ili emocije pri čemu pušta ruku da slobodno teče po platnu oblikujući krugove i valovite linije – silnice koje u konačnici definiraju kompoziciju. Trenutna emocija, stanje, misao ili sjećanje izraženi su odabirom boja te razradom pojedinih elemenata unutar kompozicije. Kako sâma autorica kaže, na dijelovima gdje se linije sijeku potrebno je omekšati određene segmente, a sve polako počinje izgledati kao mreža živaca gdje su zadebljali dijelovi jezgre, a linije vlakna. Strukture i teksture unutar glavnih silnica doprinose bogatstvu i slojevitosti pojedine kompozicije koja u konačnici djeluje poput kodirane arhetipske mreže kolektivnog i osobnog sjećanja.

 

Djela “Spiralni vrt I, II i III” definirana su centripetalnim kretanjem sastavnih elemenata prema samom središtu kompozicije što prirodno odražava simboliku spirale kao drevnog simbola energije i ritma života. Pojedini segmenti tonski su oblikovani kako bi se ostvarila dubina prostora, dok su preostali ispunjeni različitim teksturama i oblicima koji asociraju na bogatstvo i raznolikost prirode, ali i fizičku nutrinu čovjeka čime autorica oblikuje viziju interpretacijske karte srži našeg postojanja. Ekspresija živih boja krasi rad “Vrt kristali i minerali” čija je kompozicija sazdana od međusobno povezanih organskih oblika s nizom asocijativnih elemenata poput uzorka puževih kućica, oklopa kornjače i mnogih drugih koji se ponavljaju poput matrica i šablona. Djelo “Vrt polako stigneš” ističe se svojim izduženim formatom, dominacijom hladnih tonova plave i zelene boje te definiranjem unutrašnjosti pojedinih oblika slikarskim pristupom s vidljivim potezima kista. “Vrt prošlosti” posjeduje iste gradivne elemente, ali je kompozicijski i koloritski daleko teži i zasićeniji te otkriva neuralgične točke iz prošlosti s kojima se umjetnica suočila na površini platna.

 

Konkretna promjena u gradnji kompozicije vidljiva je u djelima koja nose naziv “Vrt starog u zagrljaju novog”. Osjeća se lakoća stvaranja i neopterećenost prilikom transformacije starog platna u novi rad. Crne linije s ranijih djela zamjenjuju bijele linije povremeno obogaćene čipkom sitno izvedenog uzorka koji razbija crnilo ploha. Gradivni elementi s ranijih “Spiralnih vrtova” ponovno se javljaju, ali ovaj put u negativ varijanti pri čemu je fokus na prostoru koji okružuje motiv. Korak dalje u razvoju ciklusa očituje se kroz prebacivanje težišta silnica sa zavojitih linija na široke snopove tonova jedne boje koji unose posve novu dimenziju u rad kao i dodatni sloj za iščitavanje tj. dekodiranje sadržaja.

 

Iznimno hrabra odluka Maje Cipek da se oslobodi očekivanja okoline i posveti stvaranju djela koja iskonski osjeća kao svoja, a pritom se suoči s vlastitim stanjima, emocijama, težnjama i nadanjima te sve to prenese i izloži pogledima znatiželjnog svijeta, rezultirala je umjetničkom transformacijom vlastitih unutarnjih previranja kao odgovorom na stvarnost kakvu vidi i čuje kroz visoko individualiziran i autentičan likovni rukopis. Na tragu njezina djelovanja je i misao nepoznatog autora koja bi slučajnom ili namjernom promatraču ovog ciklusa mogla verbalno sažeti viđeno i doživljeno: Vrt je maštanje o svijetu koje nas prenosi izvan svijeta.

 

Fotografije s otvorenja izložbe:

 

 

 

[1] više saznajte na: https://hr.healthy-food-near-me.com/neurographics-how-to-manage-life-through-drawing/