Mirjana Pjevac

Na izložbi STARTER3, koju možete razgledati do 22. travnja 2018. u Muzeju Đakovštine, predstavljeni su radovi sedmero nagrađenih studenata Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku u protekle dvije akademske godine. Među nagrađenima za akademsku godinu 2015./2016. je i Mirjana Pjevac koja se na izložbi predstavila serijom radova pod nazivom Mape prostora. U tekstu vas detaljnije upoznajemo s radom ove vrijedne i perspektivne apsolventice edukacije likovne kulture na osječkoj Umjetničkoj akademiji.

 

Inspirirana kartografijom, mapiranjem prostora i psihogeografijom Mirjana Pjevac započinje ciklus radova Mape prostora u ljeto 2017. godine. Kroz povijest je kartografija kombinirala umjetnost i znanost, a sposobnost sagledavanja svijeta u apstraktnom umanjenom obliku podrazumijevala je i bilježenje povijesti trajanja vremena. Povijest kartografije stara je koliko i povijest čovječanstva. Od samih početaka u čovjeku se javljala potreba za vjernim prikazom prebivališta, te su od davnina primitivni narodi stvarali svojevrsne kartografske prikaze na kamenu, drvetu, koži i sličnim upotrebnim materijalima. No, u radu Mirjane Pjevac kartografija je samo polazište za individualni prikaz prostora i svijeta kako ga ona sama vidi i doživljava.

 

Kroz skup multimedijalnih radova realiziranih nekonvencionalnim metodama mapiranja prostora Mirjana Pjevac odmiče se od klasične kartografije i stavlja naglasak na ostvarivanje direktnog dijaloga s prostorom. Bilježenjem pojedinih struktura, tekstura, reljefa i boja umjetnica stvara vizualnu dokumentaciju stvarnog prostora definiranog vlastitim mislima i sjećanjima. Riječ je o područjima uz koje je autorica osobno vezana, a jedan od ključnih razloga mapiranja tih prostora jest očuvanje uspomena na okolinu koja se kontinuirano mijenja. Naglasak je na samom procesu rada, kako Pjevac ističe: “Upravo je ta procesualnost i kompleksnost različitih načina mapiranja i dokumentiranja prostornih i umnih tekstura, površina i bilješki ključna za ovakav način rada. Mapiranje je zapravo prolazak kroz prostor i njegovo upoznavanje čime postajem svjesnija onoga što me okružuje. Upoznavanje kroz dodir i proučavanje svake pore i teksture prostora i onoga što on pruža. Na taj način postajem dio prostora, dajem sebe kroz misli, osjećaje, promatranja i djelovanje. Skup svih navedenih postupaka rezultira jednostavnim apstraktnim tragom na površini papira ili tkanine.”  

 

Ubrzano mijenjanje prostora, destrukcija i ponovna rekonstrukcija okoline koja nas okružuje izazvala je potrebu za bilježenjem i očuvanjem prostora kao osjećaja i slike u sjećanju. Mirjana Pjevac u svojim mapama bilježi područje Osijeka, Vinkovaca, te Splita i njegove okolice, odnosno mjesta uz koja je osobno vezana i koja su bitno utjecala na njezin život i odrastanje. Time navedena područja postaju dio njezinog  vizualnog, mentalnog i emocionalnog identiteta.

 

Teksturu, osjećaj i sadržaj mapiranog prostora Pjevac bilježi dvjema nekonvencionalnim metodama: tehnikom frotaža i tehnikom dubokog tiska verins mou. Frotaž omogućuje direktnu dokumentaciju prostora na površini tkanine, dok tekstura i površine prostora određuju u kojem smjeru i na koji način će se proces odvijati. Radovi u tehnici frotaža sastoje se od dva dijela tkanine koji na različite načine interpretiraju mapirani prostor. Na jednom komadu tkanine umjetnica utrljava grafičku boju u tkaninu rukom ili kamenjem pronađenim na prostoru koji mapira, dok drugi dio tkanine boji prirodnim bojama tako što utrljava tkaninu o zemlju, travu, i kamenje iz vode, te na taj način uzima i bilježi pigmente izravno iz prirode. U kontekstu procesa nastanka radova frotaž omogućuje najvjerniji “print” prostora dokumentirajući ne samo prostor, površine i teksture, nego i osobni senzibilitet umjetnice i njezin doživljaj samog prostora. Izlaganjem radova bez konačne definicije tkanina unutar okvira, trag prirode zabilježen na površini tkanine maksimalno dolazi do izražaja otvarajući pogled u dubinu i širinu interpretiranog prostora.

 

Tehnikom dubokog tiska vernis mou Mirjana Pjevac odlazi korak dalje u uspostavljanju dijaloga s prirodnom okolinom. Osobni doživljaj i povezanost s prostorom koji mapira kao i prirodne zadatosti okoline utjecale su na jačinu kojom će umjetnica pritisnuti cinčanu ploču na površinu o čemu ovisi i kakav će zapis cinčana ploča zabilježiti na svojoj površini te kakvu će mapu prostora preuzeti iz prirode. Kod samog otiskivanja Pjevac se fokusirala na rekonstruiranje zemljanih tonova u bojama dubokog tiska prateći paletu boja kojom je bila okružena u prostoru mapiranja. Pojedini otisci rađeni su otiskivanjem dvije ploče na istom papiru oblikujući tako sasvim novu teksturu i otisak u kojem međusobno preklapanje i djelovanje dva različita prostora rezultira jedinstvenim reljefno-strukturnim karakteristikama.  Kao i radovi na tkanini, djela na papiru nisu ograničena i definirana okvirima, već ih umjetnica slaže u veće kompozicije čime tendira otvaranju prostora ne ograničavajući pritom same otiske u prenošenju vlastitog iskustva. Mirjana Pjevac sam koncept izvedbe opisuje kao “poeziju prostora ostvarenu kroz vlastito vizualne djelovanje te nastojanje da tu poeziju prenese u završni rad”.

 

Mapa reducirana na jednostavan trag i linije napušta norme i koncepte koje podrazumijeva konvencionalno mapiranje prostora. Izlazak iz očekivanih okvira omogućava spontanost prilikom promatranja i istraživanja prostora što dovodi do nepredvidivosti iskustva koje umjetnica bilježi na površini. Pritom, mapa naglašeno izražava razlike između osobnog i kolektivnog doživljaja prostora. Naime, nitko ne doživljava određeni prostor na isti način kao što isti prostor ne pobuđuje kod svakog identične osjećaje. Tako primjerice realizirani radovi kod Mirjane Pjevac pobuđuju nostalgičnost, no naglašeno apstrahirani prikazi dopuštaju promatraču vlastiti doživljaj viđenog.

 

Konceptualno zanimljivo osmišljen i vizualno kvalitetno izveden ciklus radova Mape prostora autorice Mirjane Pjevac otvara svijet novih mogućnosti percepcije i doživljaja svijeta koji nas okružuje. Koliko smo povezani s određenim prostorima, po čemu ih pamtimo, kakvu ulogu oni imaju u našim životima te koliko je širok spektar specifičnih učinaka kojima okolina svjesno ili nesvjesno utječe na naše emocije i ponašanje kompleksno je područje unutar kojeg Mirjana Pjevac vlastitim umjetničkim izričajem ukazuje na mogućnost i potencijal drugačijeg razumijevanja i percepcije prostora, ali i vremena u kojem ono postoji.