Zašto Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) naplaćuje kotizacije za 7. bijenale slikarstva?

U subotu 20. svibnja 2023. poslala sam dopis na Grad Zagreb, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (u nastavku teksta: HDLU) s upitom zašto HDLU, inače izdašno financiran od strane MKM i Grada Zagreba, naplaćuje nemale kotizacije i to ne za sudjelovanje na izložbi već za samu prijavu za 7. bijenale slikarstva. U nastavku objavljujem cijeli Dopis, a odgovori od navedenih ustanova bit će objavljeni ukoliko ikada stignu, s obzirom da je zakonski rok za odgovor u trajanju 30 dana od dana primitka dopisa prošao.
Dopis je poslan s povratnicom na kojoj je naveden 23. svibnja 2023. kao datum uručenja dopisa svim navedenim ustanovama.

 

Poštovani,

 

Pišem Vam iz pozicije diplomirane povjesničarke umjetnosti i muzeologinje, te samostalne umjetnice – članice HZSU-a, koja preko 10 godina radi kao nezavisna kustosica i vrlo aktivno prati hrvatsku likovnu scenu otvarajući izložbe diljem Hrvatske i promovirajući suvremene hrvatske umjetnike. Ujedno se i predano borim za bolju poziciju, humane uvjete i mogućnosti djelovanja samostalnih umjetnika u Hrvatskoj, a nedavno sam sudjelovala u organizaciji prosvjeda samostalnih umjetnika održanom na Markovom trgu s ciljem povećanja sramotnog koeficijenta 0,8 za uplatu doprinosa.

 

Na temelju svakodnevne komunikacije s likovnim umjetnicima, s kojima usko surađujem od završetka studija 2008. godine, kroz medije predano komuniciram o mnogim problemima s kojima se umjetnici susreću u svojem umjetničkom djelovanju. Kao ključni problem već desetljećima se nameće činjenica da likovni umjetnici i dalje nisu plaćeni za svoj rad, posebice kada im samostalna izložba bude odabrana i uvrštena u godišnji program galerije/muzeja ili druge ustanove u kulturi, autor/ica u pravilu ne dobiva autorski honorar za vlastitu izložbu, a ustanove ni na koji način niti jednim propisom nisu obavezane isplatiti autorski honorar umjetniku/ici. Dapače, “Preporuka Klastera za likovno područje za uvođenje autorskog honorara umjetnicima – naknade za izlaganje” iz 2019. godine ostala je mrtvo slovo na papiru, a u pravilu kada intervjuiram umjetnike/ice redovno postavim pitanje autorskog honorara i većina umjetnika/ica nikada u životu nije dobila autorski honorar za samostanu izložbu, posebice ako govorimo o umjetnicima mlađe do srednje generacije.

 

Razlog ove predstavke je aktualni natječaj HDLU-a za sudjelovanje na 7. bijenalu slikarstva koji je, po meni, izuzetno sporan. HDLU je kao organizator u uvjetima za prijavu istaknuo obavezno plaćanje kotizacije u iznosu 15,00 € za sve autore/ice koji se planiraju prijaviti na natječaj s krajnjim ciljem izlaganja na izložbi. Izuzet je samo i isključivo dio članova HDLU-a koji su istovremeno i članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, a koji mogu potvrditi tešku imovinsku situaciju. Napominjem da HDLU traži dokaz o uplati kotizacije pri samoj prijavi na natječaj, a ne, kao neke druge ustanove, uplatu kotizacije tek po obavijesti da je autor/ica izabran/a na natječaju. Nigdje nije navedeno da se autorima koji na natječaju nisu izabrani uplaćena kotizacija vraća, pa je više nego jasno kako si je HDLU ovakvim pristupom omogućio pozamašan dodatni priljev novca unatoč činjenici da je financiranje projekta u potpunosti osigurano na javnim natječajima kako Ministarstva kulture i medija, tako i Grada Zagreba.

 

S obzirom na iznimno tešku poziciju u kojoj se nalaze likovni umjetnici, posebice nakon pandemije COVID-19 koja je itekako ostavila velike posljedice na kvalitetu njihovog života i mogućnosti djelovanja i produkcije novih radova što će se osjećati još dulje vrijeme, smatram sablažnjivim ovakav postupak čelništva HDLU-a kojeg odreda čine egzistencijalno osigurani zaposlenici javnih ustanova koji i bez svojeg umjetničkog rada mjesečno ostvaruju siguran i stabilan prihod. Uvesti kotizaciju za prijavu za sudjelovanje na jednoj od najvećih izložbi nacionalnog karaktera u Hrvatskoj, a koja je pozamašno financirana iz dva već spomenuta ključna izvora – Ministarstva kulture i medija te Grada Zagreba – je krajnje skandalozno.

 

Po objavi rezultata javnih natječaja odlučeno je kako će HDLU za 7. bijenale slikarstva dobiti 19.908,42 € (150.000,00 kn) od Ministarstva kulture i medija te 14.000,00 € (105.483,00 kn) od Grada Zagreba što ukupno iznosi 33.908,42 € (255.483,00 kn). Vjerujem da  ćemo se složiti kako je riječ o iznimno visokom iznosu u komparaciji s cijelim nizom drugih umjetničkih projekata i izložbi diljem Hrvatske. Pritom valja istaknuti da HDLU, osim dobivenih sredstava od strane Ministarstva kulture i medija, te Grada Zagreba, dodatni prihod ostvaruje od prodaje ulaznica za 7. bijenale slikarstva. I kao da to nije dovoljno, u objavljenom natječaju, uz osigurana sredstva za realizaciju izložbe od strane Ministarstva i Grada, uz dodatna sredstva od kotizacija za prijavu na natječaj (ne za sudjelovanje, već za samu prijavu), te uz sredstva od naplate ulaznica za izložbu, HDLU kao organizator ne preuzima apsolutnu nikakvu financijsku obavezu po pitanju pokrivanja troška dostave i povrata umjetničkih djela odabranih autora. Osim što time stavlja likovne umjetnike/ice u krajnje izrabljivačku i potlačenu poziciju tražeći od njih novac da bi se uopće mogli prijaviti za sudjelovanje, ukoliko umjetnici/e prođu i budu sudjelovali na izložbi imaju dodatne troškove slanja i povrata radova dok se HDLU, uz osigurana sasvim solidna sredstva, ograđuje i ne želi u tome sudjelovati.

 

Cijela ova situacija otvara niz pitanja i na površinu iznosi cijeli niz problema. Kao ključna pitanja nameću se:

 

  1. Kako je ovakav krajnje ponižavajući i izrabljivački pristup jedne od najvećih strukovnih udruga u Hrvatskoj prema likovnim umjetnicima (istovremeno svojim članovima) dopušten i dapače, potvrđen, nagrađen te honoriran pozamašnim financijskim iznosima od strane Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba?

 

  1. Na što i na koga HDLU planira potrošiti silne iznose dobivene od Ministarstva kulture i medija, te Grada Zagreba s obzirom da se nepotrošena sredstva moraju vratiti?

 

  1. Ako izabranim umjetnicima koji će sudjelovati na izložbi nije financirano ništa osim kataloga izložbe, za koji je bitno istaknuti da tradicionalno u organizaciji HDLU-a izlazi pred sâm završetak izložbe, makar je u nekoliko navrata bio slučaj kataloga izdanog i promoviranog mjesecima po završetku izložbe (Materičnost u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti – izložba održana od 7. do 23. srpnja 2017., promocija kataloga izložbe Materičnost u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti – 27. rujna 2017.; 48. zagrebački salon – izložba održana od 26. lipnja do 20. srpnja 2013., promocija kataloga 48. zagrebačkog salona održana 4. listopada 2013.). Na taj način gubi se apsolutno svaki smisao osim opravdanja troškova i logično je postaviti pitanje na što će onda HDLU potrošiti sav silni novac (osim na svoje stalne suradnike što redovno čini i u godišnjem programu izložbi) kako od Ministarstva i Grada koji sufinanciraju projekt u iznosu ekvivalentnom 27 prosječnih zagrebačkih netto plaća (1.256,00 €) prema podacima za siječanj 2023., tako i od autorskih kotizacija za prijavu na natječaj i dodatno od naplate ulaznica?

 

Zaključno, smatram potrebnim skrenuti pozornost na djelovanje Galerije Cloverfield, koja se 2016. godine pojavila kao partner u velikim projektima u organizaciji HDLU-a. Samo letimičan pregled internetske stranice navedene galerije (www.cloverfield.hr) daje naslutiti kako njezino djelovanje nije transparentno i na razini koja bi se očekivala od partnera u velikim nacionalnim umjetničkim projektima koje sama galerija navodi. Na spomenutoj stranici nigdje nije navedeno tko je osnivač/vlasnik galerije i pod kojom pravnom osobom galerija djeluje (d.o.o., j.d.o.o., d.d., obrt ili udruga građana), tko su pojedinci koji čine “internacionalni tim stručnjaka”, tko su pojedinci koji vode samu galeriju, kakva je struktura zaposlenika, koja je adresa pravne osobe pod kojom galerija djeluje, gdje se galerija ustvari nalazi i koje je radno vrijeme galerije. Anonimusi iza galerije na internetskoj stranici navode da rade “365 dana u godini za nas i naše potrebe” što, kad bi bilo istina, predstavlja kršenje zakona o radu i odredbi i radnom vremenu, no vjerojatnije je da se radi o najobičnijim floskulama i korištenju najjeftinijih uopćenih korporativnih fraza bez uporišta. Galerija Cloverfield na internetskoj stranici kao stalne i povremene klijente navodi najrelevantnije ustanove u Hrvatskoj poput Akademije likovnih umjetnosti, HDLU, Muzeja suvremene umjetnosti i Knjižnica grada Zagreba, ali nigdje nema informacija o kojim je projektima riječ, te na koji je način Galerija Cloverfield bila partner u samim projektima? Izostanak ključnih informacija je sumnjiv i krajnje opskuran jer anonimni “tim stručnjaka” nadalje navodi kako “projekte realiziraju u svim mogućim algoritmima poslovanja, gdje su im na prvom mjestu izvrsnost, transparentnost, uspjeh i vidljivost projekta”. Istovremeno, na web stranici koja bi po logici stvari trebala predstavljati i svojevrsni portfolio, nema niti jedne jedine fotografije, niti jednog jedinog kataloga, niti jednog jedinog audio/video/tekstualnog dokumenta koji bi posvjedočio o svim navodnim brojnim i relevantnim projektima i partnerskim suradnjama koji se navode. Toliko o “transparentnosti”, “uspjehu”, a ponajviše o “vidljivosti projekta” koji su navedeni na web stranici galerije kao primarne vrijednosti, a koja surađuje s HDLU.

A ako je riječ o firmi Cloverfield d.o.o. što bi mogao biti slučaj, jer je firma osnovana iste godine koja se na stranici galerije navodi kao početna godina djelovanja, a kao vlasnik firme naveden je Damir Kanaet, dok jedini kontakt na web stranici galerije sadrži njegovo prezime: kanaet@cloverfield.hr  onda se javlja dodatna zabrinutost, jer je dotična firma od godine osnutka (2016.) pa do danas već tri puta bila u blokadi i to recentne tri godine (2019., 2020., 2021.) kada je i sudjelovala u velikim projektima HDLU-a (6. bijenale slikarstva 2021. – galerija je navedena na plakatu bijenala; Hrvatska svijetu – izložba održana u HDLU 2021. itd…).

 

 

Slijedom svega, molim službena očitovanja po ovoj predstavci:

 

  1. Kako Ministarstvo kulture i medija i Grad Zagreb objašnjavaju pozamašnu financijsku podršku projektu u organizaciji strukovne udruge HDLU koja se ponaša kao maćeha prema vlastitim članovima, ali i svim likovnim umjetnicima koji imaju namjeru sudjelovati u njihovim projektima?

 

  1. Kako Ministarstvo kulture i medija i Grad Zagreb podrškom ovakvih projekata HDLU-a i njihovog načina djelovanja misle poboljšati poziciju samostalnih likovnih umjetnika i podržati samostalne umjetnike u njihovoj borbi za humano djelovanje i mogućnosti izlaganja i sudjelovanja na grupnim žiriranim izložbama u Hrvatskoj?

 

  1. Kako HDLU objašnjava raspodjelu dobivenih financija za realizaciju 7. bijenala slikarstva te tretman likovnih umjetnika u kontekstu izložbi koje organiziraju – uvođenje kotizacije i naplata ulaznica unatoč dobivenim sredstvima od Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba, te ograđivanje od podmirivanja troškova primitka i povrata radova uvrštenih na izložbu, a o izostanku autorskih honorara za umjetnike koji sudjeluju da i ne govorim?

 

U više navrata su i Ministarstvo kulture i medija i Grad Zagreb javno komunicirali kako aktivno vode brigu o samostalnim umjetnicima, te kako predano rade na poboljšanju pozicije i uvjeta djelovanja umjetnika/ica u Hrvatskoj. Međutim, dodjela pozamašnih sredstava ovakvim manifestacijama koje parazitiraju na samostalnim umjetnicima i dodatno ih financijski i materijalno osiromašuju bez detaljnog uvida u način djelovanja i trošenja novaca za vrijeme trajanja projekta i bez kontinuirane kontrole na što, kao tijela javne vlasti koja dodjeljuju novac poreznih obveznika, imaju pravo i obavezu (jer je puno lakše mjesecima po okončanju projekta samo prihvatiti izvještaj bez detaljnije analize) dokazuje potpuno suprotno.

 

Tražim službeno očitovanje na ovu predstavku radi gorućeg i duboko ukorijenjenog problema djelovanja HDLU-a koji se posljednjih godina upravo zahvaljujući ovakvoj financijskoj i inoj podršci nadležnih institucija osokolio i krenuo još konkretnije djelovati u interesu uskog kruga ljudi iz vodstva udruge – istovremeno zaposlenika sa stalnim primanjima i osiguranom egzistencijom do mjere da se uopće ne moraju baviti umjetničkim radom ako to ne žele, a nauštrb likovnih umjetnika koji s druge strane žive isključivo od svojeg umjetničkog rada i za koje bi se kao vodstvo HDLU-a kao udruge prema vlastitom statutu morali kontinuirano zalagati i štititi njihova prava kako u umjetničkom, tako i u egzistencijalnom smislu.

 

S poštovanjem,

 

SONJA ŠVEC ŠPANJOL

povjesničarka umjetnosti i muzeologinja

www.perceiveart.com

 

 
NASTAVAK I RAZVOJ SITUACIJE:

 

30.06.2023.
U manje od 24 sata od trenutka javne objave poslanog dopisa koji se značajno proširio i po društvenim mrežama, danas, u petak 30. lipnja 2023. u prijepodnevnim satima stiglo je e-mailom očitovanje Grada Zagreba po poslanoj predstavci koju objavljujem u cijelosti u nastavku.
P.S. iz dopisa možete vidjeti koliko je pitanja upućeno Gradu Zagrebu, a iz odgovora (koji je stigao tek nakon javne objave dopisa) možete sami zaključiti kakav je stav Grada Zagreba prema ovom, po mom osobnom stavu, vrlo važnog problema.

 

 

Povezani članci:
Bijenale slikarstva – malo drugačija analiza