Tea Morić Šitum – Metamorfoze

14.03.-3.04.2022., Muzej grada Splita

 
METAMORFOZA BOJE
INTUICIJA OBLIKA

 

Svako živo biće prolazi kroz proces preobrazbe tijekom svog života. Čovjek kao svjesno ljudsko biće kompleksnije doživljava vlastitu transformaciju. Ishodište nam daju naši geni i okruženje u kojem odrastamo, a svako individualno iskustvo obogaćuje nas, potiče, razvija i u konačnici definira kao pojedinca. Tijekom života susrećemo se s mnogim izazovima ispravnog i pogrešnog djelovanja te različitog poimanja svijeta u kojem živimo. No, da bismo spoznali i ponovno uspostavili vezu s univerzumom prvo moramo obnoviti odnos sami sa sobom.

 

Tea Morić Šitum u novom ciklusu slika napušta očekivane i unaprijed zadane uzuse likovnog izražavanja te započinje svojstveno likovno istraživanje koje ujedno postaje i područje njezinog duhovnog traganja. Paralelizam istraživačkog procesa stvara jedinstvenu dinamiku izraženu na površini platna primarno govorom crte, plohe i boje. Motiv mrtve prirode, preciznije cvijeća, predstavlja tek polazište za gradnju likovne priče koja vrlo brzo nadilazi pojam polazišnog motiva i započinje vlastiti život. Stvaralački proces kreće od skice koju umjetnica intuitivno gradi i korigira sve dok ne postigne željenu kompoziciju. Potom rad poprima konkretne konture koje formiraju plohe obogaćene odabranim spektrom boja. Različite nijanse boja, varirajući od tamnih, snažnih i hladnih pa sve do svijetlih, toplih i nježnih, pulsiraju te slijede vlastite zakonitosti i mijenjaju se ovisno o međusobnoj komunikaciji i dinamici. Meditativni proces gradnje kompozicije likovnim elementima oslobađa ključan duhovni aspekt koji autorica utkiva u svaki rad. Moguće ga je osjetiti kroz bogatstvo i raznolikost formi i sadržaja unutar kojih se postepeno otkriva punina života i neprikosnoveni stvaralački nerv umjetnice. Forme preklapanjem i ispreplitanjem rađaju nove oblike koji se transformiraju tonovima različitih svjetlosnih vrijednosti unutar jednog dominantnog spektra boje. Specifična je i otvorenost kompozicije gdje oblici izlaze izvan okvira platna i misaono se nastavljaju u umu promatrača. Motiv cvijeća na putu od figuracije ka sadržajnoj biti razlaže se i postepeno transformira u posve apstraktnu misao. Naime, harmonija boja i oblika definirana je unutarnjim ritmom kompozicije koji ne nameće, ne definira, ne utvrđuje i ne zatvara već naznačuje, potiče i otvara um za spoznaju.

 

Jedinstvenim likovnim govorom Tea Morić Šitum izražava sve ono što je neizrecivo riječju. Svijet linija, ploha i boja gradi likovnu priču – priču koja materijalizira osjećaje, izazove i traganja umjetnice. Forma koja je inicijalno krenula iz motiva vaze s cvijećem razložila se u osnovne oblike koji su se oslobodili kompaktnosti i objedinjenosti uvjetovane figurativnim izrazom. Slobodnim kretanjem oblika ostvarena je otvorenost i promjena suodnosa ne samo ploha već i boja – njihove dinamike i kontrasta. Pojedine kompozicije djeluju krajnje smirujuće, tiho i kontemplativno, no ne i statično i zamrznuto. Riječ je o energiji utjelovljenoj i izraženoj kroz boju, sklad oblika i uravnoteženost kompozicije.

 

Specifična paleta boja jedan je od ključnih psihičkih kreatora djela u novom ciklusu slika Tee Morić Šitum. Ovisno o okruženju, boje se kontinuirano mijenjaju stvarajući pritom nove vrijednosti i mogućnosti percepcije djela. Primarna likovna ideja umjetnice počiva na intuitivnom osjećanju sklada i ravnoteže završne kompozicije. Pritom odabrana paleta boja i ostvareni odnosi oblika postižu jedinstveni ritam koji odaje karakter osjećaja i misli autorice.

 

Metamorfozom cvijeća koje to nije, Tea Morić Šitum istražuje “kako ruka traži crtu ili oko idealnu plohu boje”. Koliko se puta može nacrtati oblik da evocira predmet, a opet da bude slobodan u svojoj biti; koliko puta je previše za ponavljanje; kada ulazimo u rutinu i prestajemo biti svjesni oblikovne mogućnosti crteža; može li slika istodobno biti i ne biti opredmećena; postoji li suživot između apstraktnog i figurativnog… na ta i brojna druga pitanja autorica odgovor pronalazi u srži likovnosti. Raznolikost oblika, rasplinutost ploha i nebrojene varijacije boja rezultiraju uvijek novim međuodnosima likovnih elemenata koji dovode do posve drugačijih vizualnih senzacija čime se otvaraju nove mogućnosti percepcije i spoznaje likovnog djela.  

 

Do spoznaje nas vodi intuicija, a intuicija se uvijek odvija u nutrini duha. Potreban je otvoren um neopterećen očekivanjima i teretima svijeta u kojem živimo kako bi se na neposredan način spoznala sama bît. Djela prezentirana na izložbi materijalizacija su umjetničinih osjećaja, istraživanja i previranja. Njezina traganja utjelovljena su u skiciranju, emocije u odabiru boje, a karakter u dinamici završne kompozicije. Intenzitet je izražen kroz zgusnutost ili raspršenost oblika, kroz tonsku, kontrastnu ili komplementarnu paletu boja te kroz osnovni ritam kompozicije. I upravo je ritam “najdirektnija podsvjesna projekcija umjetničine ličnosti” koju je nemoguće imitirati. Utoliko likovna intuicija autorice uvodi promatrača u svijet koji ne komunicira riječima već emocijama. Sve ono što se događa unutar pojedinca Tea Morić Šitum pretočila je u svoj stvaralački proces bilježeći tj. materijalizirajući misaone procese i mijene u plohe, boje, volumene i u konačnici završnu kompoziciju. Redukcijom vanjskih utjecaja i izvanjskih pojava poput početnog motiva dolazi do izražaja unutarnja bît slike. Autorica posjeduje slobodu da ono što slika u potpunosti preobrazi pri čemu se oblici i boje stalno izmjenjuju do točke kada slika biva oblikovana iz najdublje unutarnje stvarnosti.

 

Tea Morić Šitum odlučila se za hrabar potez ulaska u posve nepoznato. Učenje i istraživanje dovelo ju je do realizacije novog ciklusa radova kroz koji je spoznala vlastite mogućnosti, ali i nove mogućnosti slike. Cilj umjetničinog stvaralačkog putovanja je od samog početka bio povratak izvoru tj. povratak samoj sebi. Misli su duši dale boju, a razgovor duše sa samom sobom ostvaren je slijeđenjem intuicije kao najvišeg oblika spoznaje. Tako je traženje reda i sklada unutar kompozicije postalo traženje smisla unutar našeg bića, a do njegovog otkrivenja možemo doći isključivo nadilazeći nametnute okvire i ponirući duboko u svoju bît.

 

Fotografije s otvorenja izložbe: