Ana Sladetić i Miran Šabić – Sjećanja i putovanja

 

11.10.-25.10.2018., Galerija ZILIK, Karlovac

 

Izložba “Sjećanja i putovanja” tematski sjedinjuje izričajno posve različite cikluse dvaju autora, te nas uvodi u područje kolektivne i osobne memorije, relevantnosti uspomena i evokacije putovanja kako onih prostornih u radovima Ane Sladetić, tako i vremenskih u ciklusu radova Mirana Šabića.

 

Akvareli Mirana Šabića predstavljeni na izložbi tek su dio jedinstvene kolekcije koja je nastala nakon što je autor na tavanu obiteljske kuće pronašao kutiju prepunu uspomena iz djetinjstva. Otkriveni predmeti poslužili su kao podloga za razradu i nastanak ciklusa koji je umjetnik podijelio u tri međusobno povezane zbirke. Prvu zbirku čine predmeti koje je umjetnik preparirao i smjestio u teglice ispunjene mješavinom formalina i alkohola uz dodatak destilirane vode, drugu zbirku čini grafička mapa od pet listova u grafičkoj tehnici dubokog tiska (bakropis i suha igla), dok je treća zbirka sastavljena od dvanaest tabli rukom naslikanih slika u tehnici akvarela. Određeni predmet u pojedinoj zbirci okidač je memorije na jedno iskustvo, sjećanje ili uspomenu. U ciklusu akvarela svaki pojedini predmet detaljno je i precizno naslikan i numeriran, te tematski organiziran po tablama.

 

Tako primjerice na tabli Japanska igra pojedinac može promotriti zasebno prezentirane sastavne dijelove predmeta, te izgled predmeta u cjelini. Ovakav hladan, distanciran, precizan i krajnje znanstveni pristup prikazu predmeta u potpunoj je suprotnosti s njihovim značenjem obzirom da je riječ o predmetima koji su autoru dobro poznati, bliski i u djetinjstvu često korišteni, te su bili glavni akteri u stvaranju uspomena i formiranju umjetnikove ličnosti prilikom odrastanja. Zasigurno najrazrađenija tabla je ona pod nazivom Lego kocke. Tematski poslagane i podijeljene u niz podgrupa, Lego kocke su ilustrirane i razložene do najsitnijih detalja i najmanjih samostalno prepoznatljivih rekvizita. Promatrajući izložene table daje se naslutiti kako sâm proces sistematiziranja, organiziranja i podjele, te potom minucioznog i strpljivog bilježenja pojedinih elemenata u tehnici akvarela uključuje meditativni misaoni proces prilikom kojeg umjetnik prezentacijom privatne zbirke svog djetinjstva omogućuje povezivanje na razini kolektivne memorije s čitavom jednom generacijom koja prepoznaje artefakte, jer su isti bili sastavni dio i njihovog djetinjstva.

 

Za razliku od sistematiziranosti i objektivnosti prikaza u akvarelima Mirana Šabića crtačko-slikarski ciklus Ane Sladetić krajnje je subjektiviziran nizom naznačenih i aluzivnih elemenata koji ostavljaju slobodu vlastitog dovršetka viđenog i percipiranog. Ciklus radova tematski je podijeljen u pet cjelina: Kolovoz, Migranti, Odmor, Praznici i Život. Iako izričajno i tematski različite, cjeline su međusobno povezane sveprisutnom svakodnevnom notom odnosno osjećajima koji se izmjenjuju unutar svakog pojedinca. S jedne strane to su sretni trenuci uživanja tijekom odmora i praznika, dok se s druge strane javljaju problemi egzistencije i realnosti onih koji žive na marginali društva. Naziv cjeline i pojedinog rada aludira i usmjerava na određene mentalne slike i emocije koje vežemo uz obrađenu temu. Ciklus Kolovoz predstavlja dijapazon pojednostavljenih subjektivno artikuliranih i ilustriranih sjećanja. Ona nikada nisu detaljna i precizna, već dolaze u bljeskovima koji grade priču. Elementi u nastajanju i nestajanju, odnosno preklapanju, subjektivne su interpretacije verbalno naznačenog. Kombinacijom crteža i slike, linija i boje autorica oblikuje niz manjih cjelina koje naznačuju zbivanja, dok naziv djela zaokružuje i potvrđuje priču započetu likovnim elementima pojedinog djela.

 

U ciklusu Migranti dolazi do značajne promjene dominantne boje – duboko crnilo oblikuje podlogu na kojoj Ana Sladetić bijelim linijskim crtežom naznačuje sudbinu i tragediju današnjeg čovjeka. Jarke raznobojne tkanine daju naslutiti tradicionalnu odjeću različitih nacionalnosti čija površina biva umaljana crnilom koje se rastače po tijelima i licima prikazanih anonimnih osoba.

 

Tematska cjelina Odmor obuhvaća mnoštvo raznolikih prikaza od urbanističkih veduta priobalnih gradova u djelima Luka i Luka II do interpretacije apstraktnih pojmova u radovima Misao, Odnos i Odnos II. Različite boje, oblici i kompozicije upotpunjeni su elementom kolaža u pojedinim radovima. Iako naizgled heterogen, ciklus radova unutar spomenute tematske cjeline izuzetno pronicljivo elementima subjektivnosti, intuicije i spontanosti izražava jasne poruke, doživljaje i komentare viđenog ili proživljenog. Radovi variraju od prikaza svakodnevnih motiva kroz mnoštvo boja i detalja do krajnje pojednostavljenih interpretacija misaonih procesa simbolički prikazanih u formi nekoliko ključnih elemenata kao mentalnih okidača.

 

Iako ponajviše figurativno cjelovit i prepoznatljiv, no opet individualan i drugačiji od sveg ostalog, ciklus Praznici interpretiran je u formi jednostavnog crteža flomasterom gdje i bez naziva rada lako prepoznajemo o kojim je motivima riječ. U posljednjem ciklusu Život djela reflektiraju kompleksnost i slojevitost života naglašenim heterogenim izričajem. Od izrazito kolorističkih slikarskih elemenata preko akromatskih linijskih crteža, pa sve do krajnje pročišćenih minimalističkih bakropisa à la poupée, umjetnica ukazuje na povezanost onoga što pripada zajedno, čija logička i osjećajna dosljednost i uzajamna ovisnost mišljenja i djelovanja čini sam život.

 

Naizgled posve različiti, predstavljeni ciklusi se u svojim suprotnostima međusobno nadopunjuju. Dok Miran Šabić detaljno, precizno i definirano oblikuje svoj ciklus i na temelju sveopće prepoznatljivosti motiva ostvaruje komunikaciju s izvanjskim u području kolektivne memorije, Ana Sladetić subjektivno, automatizmom i osjetilno započinje, naznačuje i ostavlja slobodu samostalnog zaključivanja i građenja slike prilikom čega pojedinac biva vođen emocijama koje u njemu pobuđuju boje, linije i plohe, te naglašeni ritam i kompozicija. Organizacijom vlastitih uspomena Miran Šabić vodi promatrača na vremensko putovanje kroz kolektivno nesvjesno, dok istovremeno kolektivno u radu Ane Sladetić naglašenom individualizacijom prelazi u osobno, misaono i intuitivno, te postaje element izričaja unutarnjeg osobnog putovanja.

 

 

 

Fotografije s otvorenja: